Halvårsrapport 2016

Nettoomsättning uppgick till KSEK 6 127 Periodens resultat uppgick till KSEK -153 Resultat per aktie: SEK -0,01 Eget kapital per aktie: SEK 0,29   Inga jämförelsesiffror lämnas då FrontOffice under förra året inte var marknadsnoterat och därmed inte publicerade kvartalsrapporter. ”Det första halvåret 2016 har varit ett intensivt men spännande halvår. Utöver att vi flyttat till…