Kundföretag ansöker om konkurs

Ledningen för FrontOffice Nordic AB (publ) har på morgonen den 27 september 2016 informerats av styrelsen i Narrative AB att den har inlämnat en egen konkursansökan. Orsaken till den egna konkursen är att det inte varit möjligt att få med de utländska finansiärerna i rekonstruktionen på villkor som hade möjliggjort en omstart av bolaget. FrontOffice,…

Deltar i PolyPlanks garantikonsortium

PolyPlank, ett av de företag som FrontOffice Nordic AB (publ) har bistått med rådgivning under deras rekonstruktion genomför under perioden 27 september till och med den 10 oktober 2016 en fullt garanterad nyemission. Under augusti 2016 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) förmedlat ett brygglån om tre (3) Mkr till PolyPlank. FrontOffice Nordic AB (publ)…

Abelco – FrontOffice Intressebolaget kommunicerar emissionsvillkor

Abelco AB (publ), ett bolag som FrontOffice Nordic ABs äger tio procent av aktierna i, har precis kommunicerat att Abelco har för avsikt att genomföra en helt garanterad företrädesemission om 8,1 Mkr. Styrelsen i Abelco AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet innebär…