Information om föreslagna styrelseledamöter i intressebolaget Abelco

Styrelsen för intressebolaget Abelco AB (publ) har publicerat ett pressmeddelande avseende förslag på nya styrelseledamöter inför den kommande bolagstämman som kommer att hållas fredagen den 21 oktober. Till ny styrelse i FrontOffice intressebolag Abelco föreslås Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall. Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även…