FrontOffice Nordic AB (publ) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB vinner ny kundorder

Ordervärdet för Svensk Företagsrekonstruktion ligger i spannet 0,5 – 1,5 MSEK. Svensk Företagsrekonstruktion är ett helägt dotterbolag till FrontOffice och hjälper företag med tillfälliga finansiella problem att undvika konkurs. En företagsrekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt eftersom alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Därigenom skapas tid för…

FrontOffice nyemission fulltecknad – öppnar övertilldelning och förlänger teckningstiden

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) nyemission är fulltecknad (10 MSEK) och därav har styrelsen valt att besluta om att öppna övertilldelningen om ytterligare (8 MSEK) samt att förlänga teckningstiden ytterligare två veckor till fredagen den 9 mars 2018 kl. 23.00. FrontOffice nyemission har under perioden 1 – 23 februari nått full teckning om 10 MSEK.…

FrontOffice investerar i ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring

FrontOffice Nordic AB investerar i Semantiko MTWABP Sweden AB   FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har idag ingått investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB), ett av Nordens främsta tillväxtbolag inom datadriven marknadsföring. Investeringen i MTWABP ska ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och tillförsäkrar FrontOffice en ägarandel…