QuickBit publicerar sin Q3 rapport – fortsatt kraftig tillväxt

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag QuickBit eu AB (”QuickBit”) släppte idag sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. QuickBit visar fortsatt ökad omsättning och vinst. Bolagets omsättning uppgick till 993 MSEK, med en vinst på 17,8 MSEK.  Nettoomsättningen för koncernens första nio månader uppgår till 1 539 274 946 kr och resultatet uppgår till 19 414 597…

QuickBit presenterar vid Småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

Investmentbolaget FrontOffice portföljbolag QuickBit eu AB kommer att delta vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm. Eventet pågår mellan kl. 08.00-18.00. QuickBit kommer att hålla sin företagspresentation kl. 16.00. Representanter från bolaget kommer att finnas tillgängliga under dagen för att svara på frågor. Småbolagsdagen arrangeras för sjunde året i rad. Evenemanget arrangeras…

Kommuniké från årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) 16 maj 2019

Vid årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ) (”Bolaget”) som avhölls den 16 maj 2019 kl. 14.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, att  arvode…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg.I detta avsnitt diskuteras bl.a. avyttringen av de helägda dotterbolagen och omställningen från turnaround till tillväxt och fintech. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande…

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för FrontOffice Nordic AB (publ)

Bolagets revisor Ernst & Young AB har idag till FrontOffice Nordic AB (publ.) lämnat en s.k. oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018. Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets interna kontroller, samtidigt som revisorn noterar att identifierade brister har åtgärdats och nya rutiner skapats. Revisorn tillstyrker att styrelsen och verkställande direktören skall…

FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade avyttringar

FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK. I samband med bolagets renodling mot investeringar inom fintech och betallösningar har avyttring av icke-strategiska innehav gjorts under första delen av 2019 mot kontant likvid om 10 miljoner kronor. Som en direkt följd…

FrontOffice övergår till hel- och halvårsrapportering

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har med anledning av försäljningen av helägda dotterbolag beslutat att tillsvidare endast publicera hel- och halvårsrapporter. Detta innebär således att nästa rapporttillfälle är 21 augusti 2019. Med anledning av försäljningen av FrontOffice dotterbolag, kommer den löpande verksamhet inte ha samma transaktionsintensitet som tidigare och därmed kommer inte resultatet…