FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i nyligen noterade fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 141 836 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om 1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner, motsvarande 9,5 % av röster och…