FrontOffice förvärvar aktier i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sitt innehav i fintech-bolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) genom att förvärva 67 072 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 14,04 kr till ett totalt värde om 941 600 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 238 908 aktier och 4 713 000 teckningsoptioner (tidigare kommunicerat antal teckningsoptioner i pressmeddelande 19…

Halvårsrapport januari – juni 2019

SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI – JUNI 2019 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK) • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK) • Resultat per aktie – 0,062SEK (-0,15 SEK) Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring. Antalet utestående aktier…

QuickBit eu AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor). Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor). Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab STARK VINSTTILLVÄXT I…