Analysguiden: Innehav ökar värdet

Portföljbolaget QuickBit har levererat starka siffror i form av bra tillväxt och stigande lönsamhet. Det har också givit effekt i form av en bra värdeökning i QuickBits aktie sedan listningen. Värdeökningen har naturligt spillt över på FrontOffice vars ägarskap i QuickBit uppgår till 9,5 procent, exkluderat optioner. FrontOffice andra portföljbolag, Intergiro (tidigare FTCS), är en…