QuickBit breddar affärsmodellen – avsiktsförklaring om utgivning av VISA och Mastercard kort

FrontOffice Nordic AB (publ) båda portföljbolag QuickBit eu AB och Intergiro international Stockholm AB, har ingått avsiktsförklaring om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Avsiktsförklaringen är ett första steg i en process som beräknas vara slutförd under hösten 2020 och är en viktig del för QuickBit i att nå fler användare, bredda…