QuickBit erhåller option att förvärva Digital Currency Services B.V. – skapar plattform för ökad tillväxt och högre lönsamhet

Investmentbolaget FrontOffice Nordics AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 21 januari 2020 erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Förvärvet är ett viktigt steg i att skapa en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och…