Telias fd. styrelseledamot Per-Arne Sandström investerar i Vopy

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (” FrontOffice”) portföljbolag Vopy Technology AS som har utvecklat en plattform där företag kan skapa sin egen neobank, har knutit till sig Per-Arne Sandström, tidigare COO och Vice VD för Ericsson och fd. styrelseledamot i Telia som investerare. Per-Arne Sandström har genom sitt holdingbolag P-A Sandström Consult AB förvärvat 800 000 aktier…

FrontOffice tecknar i Intergiros företrädesemission

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har deltagit i den företrädesemission som portföljbolaget Intergiro Int AB (publ) genomfört mot befintliga aktieägare. Emissionen fulltecknades och FrontOffice tecknade 1 534 296 aktier á 2,77 kr motsvarande totalt 4 250 000 sek. Efter emissionen innehar FrontOffice 4 460 296 aktier i Intergiro motsvarande 8,93 % av kapital och röster. Emissionen genomfördes kontant. ”Intergiro är…

FrontOffice investerar i nytt spännande fintechbolag 

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) fortsätter att investera i lovande fintechbolag och meddelar härmed att man har klivit in i Nordic Transaction Partner AB (”NTP”), som drivs under varumärket PayFunc. PayFunc är en innovativ betalningsplattform för betalningar inom digitala tjänster; dvs micro-payments, Pay as You Go- och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt baserad på en molnbaserad…

FrontOffice utökar sitt innehav i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har utökat sitt innehav i QuickBit eu AB (publ) genom att förvärva 86 975 aktier till en snittkurs om 11,47 kr, motsvarande en total köpeskilling om 997 649 kr. Förvärvet skedde över marknaden. ”I och med det inlösenavtalet och de förvärv som QuickBit nyligen kommunicerat så ser framtiden minst sagt spännande…

Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj. Här kan du ladda ner rapporten >>>> Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019 Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3…

Ett händelserikt kvartal för QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic portföljbolag, QuickBit eu AB släppte idag sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder. Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9). • Rörelseresultatet…

FrontOffice säkrar delfinansiering om 9 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) har under senaste tiden presenterat en rad nya investeringar. För att säkerställa kommande kapitalbehov har bolaget nu stängt en del av sin planerade finansieringsrunda genom lån om totalt 9 miljoner sek. Som en del i FrontOffice övergripande plan för investeringar inom fintech och blockchain är en finansieringsplan satt för nuvarande…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I detta avsnitt träffar ni vår nya operativa chef Sven Hattenhauer och vi pratar om våra två nya investeringar, Vopy och Blockchain Vouchers samt kommenterar QuickBits två senaste förvärv. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om…

QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 27 januari 2020 ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”BitRate”). Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner…