Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj. Här kan du ladda ner rapporten >>>> Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019 Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3…

Ett händelserikt kvartal för QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic portföljbolag, QuickBit eu AB släppte idag sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. QuickBit har under perioden genomfört sitt första förvärv samt omförhandlat avtalsvillkoren med bolagets inlösenpartner. Det nya avtalet stärker kassaflöde och bruttovinst kommande perioder. Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9). • Rörelseresultatet…

FrontOffice säkrar delfinansiering om 9 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) har under senaste tiden presenterat en rad nya investeringar. För att säkerställa kommande kapitalbehov har bolaget nu stängt en del av sin planerade finansieringsrunda genom lån om totalt 9 miljoner sek. Som en del i FrontOffice övergripande plan för investeringar inom fintech och blockchain är en finansieringsplan satt för nuvarande…

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Idag publiceras ett nytt avsnitt av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg. I detta avsnitt träffar ni vår nya operativa chef Sven Hattenhauer och vi pratar om våra två nya investeringar, Vopy och Blockchain Vouchers samt kommenterar QuickBits två senaste förvärv. Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/ I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om…

QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 27 januari 2020 ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”BitRate”). Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner…

QuickBit erhåller option att förvärva Digital Currency Services B.V. – skapar plattform för ökad tillväxt och högre lönsamhet

Investmentbolaget FrontOffice Nordics AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 21 januari 2020 erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Förvärvet är ett viktigt steg i att skapa en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och…

FrontOffice investerar i framtidens betallösning

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har investerat i fintechbolaget Blockchain Voucher Europe AB (”BCV”) vars unika tekniska lösning kombinerar virtuella betalkort från Visa och Mastercard med en transaktionslogg som bygger på blockchain. Blockchain Vouchers system är utvecklat av seniora utvecklare på PWC:s utvecklingscenter i Belfast. Totalt har FrontOffice investerat 7mSEK mot en ägarandel om 55,4 %. Kombinationen blockchain…

FrontOffice stärker organisationen med teknisk kompetens – Dean Quanne blir ny CTO

I syfte att aktivt styra den tekniska utvecklingen i FrontOffice olika investeringar, stärker Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) sin organisation genom Dean Quanne som blir bolagets Chief Technical Officer (CTO). Dean har en gedigen bakgrund från bland annat General Electrics, Vodafone, Siemens och Nokia där han främst arbetat med IT-arkitektur och med att utveckla…

Sven Hattenhauer blir COO på FrontOffice

Som ett led i sin satsning på investeringar i fintechbolag stärker Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”Frontoffice”) sin organisation med Sven Hattenhauer som operativ chef (Chief Operating Office/ COO). Sven kommer tidigare från rollen som VD och koncernchef på investmentbolaget Abelco Investment Group. FrontOffice har under det senaste året renodlat sin verksamhet för att inriktas…

FrontOffice investerar i Vopy Technology AS

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB publ (”FrontOffice”) har förvärvat ca 8 % av det norska fintechbolaget Vopy Technology AS (”Vopy”) (www.vopy.com). Vopy bygger på unik och patenterad teknik och bolaget innehar ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA) och kan därmed erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Deras licens omfattar både…