Quickbit

QuickBit eu AB (publ) QuickBit är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker ehandel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades 2016 av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred…

The Great Wild AB (publ)

The Great Wild AB The Great Wild vill bli en kombination av Airbnb och Facebook för jägare, en växande köpstark målgrupp. The Great Wild har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF,…

Stockaboo AB

Stockaboo AB Stockaboo är en aktiechat för diskussioner kring aktier och finans. Stockaboos användare diskuterar antingen via deras mobilapp eller direkt i en webbläsare. Varje företag som finns listat på någon av de svenska listorna har sin egen kanal, där aktieägare och andra intresserade kan föra diskussioner om bolaget i fråga. Stockaboo har avtal med…

FTCS

FTCS FTCS är ett fintechbolag som, med ett EMI-tillstånd från Finansinspektionen, ger ut elektroniska pengar och tillhandahåller en plattform för TAAS (Transactions As A Service). FTCS är fullvärdiga medlemmar i VISA och MasterCard som utgivare av kort men även som inlösare av betaltransaktioner. Som fullvärdiga medlemmar i SEPA tillhandahåller bolaget en betaltjänst för företag via…